Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu Bielsko-BiałaBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSWychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, odnośnie precyzyjnych pomiarów, oferujemy badania geotechniczne wykonywane za pomocą nowoczesnych sprzętów pomiarowych. Oferujemy badania nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch specjalistycznych płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS. Lekka płyta dynamiczna to narzędzie, którego celem jest wykonywanie szybkiego kontrolnego badania zagęszczenia gruntu. W tym wypadku badanie polega na dynamicznym obciążaniu stalowej płyty o średnicy 0,3 m. W trakcie pomiaru mierzy się dynamiczny moduł odkształcenia podłoża Evd.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoPomiar zagęszczenia gruntu, na etapie realizacji inwestycji, ma na celu kontrolę zgodności gruntów z założeniami projektowymi. W przypadku uzyskania słabych wyników, badanie zagęszczenia podłoża umożliwia podjęcie decyzji o dogęszczeniu gruntu lub skorzystanie z alternatywnych metod ulepszenia podłoża. Ze względu na fakt, iż badania podłoża gruntowego oraz pomiary zagęszczenia gruntu są ważnym elementem procesu budowlanego, proponujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Pomiary podłoża gruntowego prowadzą wykwalifikowani pracownicy za pomocy wysokiej klasy urządzeń. Badania zagęszczenia podłoża gruntowego wykonujemy przy użyciu sondy dynamicznej DPL i DPM, płyty VSS, płyty dynamicznej. Zagęszczenie określamy również laboratoryjnie. Pomiar płytą dynamiczną oraz VSS stosuje się do kontroli warstw gruntu o miąższości do 0,5 m.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolog to fachowiec, który zajmuje się studiowaniem i badaniem struktury Ziemi a także analizą zachodzących w niej zjawisk i procesów geologicznych. Geolodzy traktują kwestie Ziemi kompleksowo – to zarówno teoretycy jak i praktycy. Kluczowe dyscypliny pracy, jaką świadczy geolog to analizy naukowe dotyczące skał i gruntów oraz prace z zakresu geologii stosowanej (z dziedziny geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz rozpoznania złóż). Hydrogeolog to geolog wyspecjalizowany w obszarze zagadnień związanych z obiegiem wód podziemnych. Hydrogeolog zajmuje się wodami podziemnymi, ich przepływem, sposobami i możliwościami poboru oraz ochroną. Projektuje odwodnienia budowlane, ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi. Geotechnik to inżynier zajmujący się badaniami podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa, bezpiecznego projektowania oraz fundamentowania budynków.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Każdy budynek współpracuje z gruntem, z tego powodu pomiary geotechniczne są bardzo istotnym czynnikiem procesu powstawania budowli. Aby profesjonalnie zaprojektować posadowienie obiektu budowlanego niezwykle istotne jest wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (namułów i torfów, miękkoplastycznych i plastycznych osadów spoistych, gruntów piaszczystych w stanie luźnym), nienośnych nasypów, gruntów zapadowych, pęczniejących, zjawisk krasowych, sufozyjnych lub osuwiskowych. Niezmiernie ważne jest określenie poziomu wód podziemnych. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania, nierównomiernego osiadania czy zawilgocenia budynku, w skrajnych przypadkach do katastrofy budowlanej.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJesteśmy wyspecjalizowaną i doświadczoną jednostką geologiczną, realizującą powierzone nam zlecenia w sposób profesjonalny i terminowy. Na rynku działamy od 2003 roku, przez ten okres wyspecjalizowaliśmy się w geologii, geologii inżynierskiej, geotechnice, hydrogeologii i ochronie środowiska. Oferujemy specjalistyczne badania geologiczne i geotechniczne, w tym wiercenia, sondowania, pomiary nośności, odbiory wykopów fundamentowych, oznaczenia laboratoryjne. Badania geotechniczne i geologiczne wykonujemy za pomocą profesjonalnych sprzętów badawczych, takich jak: wiertnice, sondy, płyty statyczne (VSS) i dynamiczne. Zasadniczym sposobem rozpoznania gruntu jest wykonanie otworów geologicznych/ geotechnicznych. Wiercenia prowadzimy za pomocą świdrów spiralnych lub udarowych próbników okienkowych, z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych jak i zestawów manualnych.

Czytaj więcej