Bielsko-Biała - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.Usługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Każdy budynek współpracuje z gruntem, z tego powodu pomiary geotechniczne są bardzo istotnym czynnikiem procesu powstawania budowli. Aby profesjonalnie zaprojektować posadowienie obiektu budowlanego niezwykle istotne jest wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (namułów i torfów, miękkoplastycznych i plastycznych osadów spoistych, gruntów piaszczystych w stanie luźnym), nienośnych nasypów, gruntów zapadowych, pęczniejących, zjawisk krasowych, sufozyjnych lub osuwiskowych. Niezmiernie ważne jest określenie poziomu wód podziemnych. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania, nierównomiernego osiadania czy zawilgocenia budynku, w skrajnych przypadkach do katastrofy budowlanej. Pomiary geotechniczne polegają na wykonaniu wierceń i sondowań geotechnicznych, profilowaniu gruntu, pobraniu prób i przebadaniu ich w laboratorium geotechnicznym. W trakcie robót terenowych specjalista analizuje morfologię terenu, dzięki czemu jest w stanie ocenić działkę pod kątem występowania osuwisk, zjawisk krasowych, czy szkód górniczych. Wyniki analiz, uwzględniające obserwacje terenowe, parametry wytrzymałościowe gruntu i wydzielone warstwy geotechniczne, przedstawia się w stosownej opinii lub dokumentacji.Bielsko-Biała - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Bielsko-Biała - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Bielsko-Biała - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Bielsko-Biała - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.

Równie ważne jest sprawdzenie rodzaju i stanu gruntów w dnie wykopu na etapie bezpośrednio poprzedzającym fundamentowanie. Na tym etapie istnieje możliwość sprawdzenia zgodności gruntu, na całej powierzchni przyszłego budynku, z rozpoznaniem wstępnym i założeniami projektowymi, w razie konieczności wykonania wymiany gruntu lub jego stabilizacji. Dzięki badaniom i odbiorom geotechnicznym Inwestor zyskuje gwarancję, że obiekt budowlany posadowiony zostanie w sposób bezpieczny.

Jeżeli poszukujecie Państwo możliwości współpracy z fachowcami, którzy do swojej pracy podchodzą z odpowiedzialnością oraz pasją, to nasza firma z pewnością spełni wszystkie Wasze oczekiwania. Zachęcamy do kontaktu!