Bielsko-Biała - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965Geolog to fachowiec, który zajmuje się studiowaniem i badaniem struktury Ziemi a także analizą zachodzących w niej zjawisk i procesów geologicznych. Geolodzy traktują kwestie Ziemi kompleksowo – to zarówno teoretycy jak i praktycy. Kluczowe dyscypliny pracy, jaką świadczy geolog to analizy naukowe dotyczące skał i gruntów oraz prace z zakresu geologii stosowanej (z dziedziny geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz rozpoznania złóż).

Hydrogeolog to geolog wyspecjalizowany w obszarze zagadnień związanych z obiegiem wód podziemnych. Hydrogeolog zajmuje się wodami podziemnymi, ich przepływem, sposobami i możliwościami poboru oraz ochroną. Projektuje odwodnienia budowlane, ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi.

Geotechnik to inżynier zajmujący się badaniami podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa, bezpiecznego projektowania oraz fundamentowania budynków. W obecnych czasach obiekty budowlane są lokalizowane w coraz trudniejszych warunkach gruntowych, z tego powodu szczególnie istotne jest profesjonalne badanie gruntu. Rozpoznanie warunków geotechnicznych, wykonane przez wykwalifikowanego geotechnika, uprości pracę na etapie projektowym oraz zapewnia bezpieczeństwo obiektu w czasie eksploatacji. Ważna jest także odpowiednia obsługa geotechniczna na etapie budowy. Obecność geotechnika na budowie umożliwi skontrolowanie zgodności warunków gruntowych z założeniami projektowymi.

Usługi geologiczne i geotechniczne wykonujemy już od 2003 roku. Jako doświadczeni geolodzy oferujemy usługi z wyszczególnionych zakresów działalności:

  • geologia
  • geotechnika oraz geologia inżynierska
  • hydrogeologia oraz ochrona środowiska.


  • Bielsko-Biała - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Bielsko-Biała - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Bielsko-Biała - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Bielsko-Biała - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965


    Usługi, jakie proponujemy oparte są nie tylko na zdobytej wiedzy, ale na wiedzy połączonej z doświadczeniem. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pozwalającym na wykonywanie rzetelnych badań geologicznych gruntu, w tym mechanicznych oraz ręcznych wierceń, pomiarów nośności gruntu, badań laboratoryjnych oraz sondowań badawczych.

    Usługi geologiczne i geotechniczne, które oferujemy, realizowane są na potrzeby modernizacji oraz budowy różnorakich obiektów, np.: budynków mieszkalnych, sal sportowych oraz hal przemysłowych, oczyszczalni ścieków, farm wiatrowych, infrastruktury liniowej (np. ciągów kanalizacyjnych). Nasze usługi obejmują także rozpoznawanie osuwisk, badania i analizy hydrogeologiczne (projektowanie studni oraz ich stref ochronnych, odwodnień) - uprzejmie zapraszamy do sprawdzenia pełnej oferty i kontaktu!