Bielsko-Biała - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.Pomiar zagęszczenia gruntu, na etapie realizacji inwestycji, ma na celu kontrolę zgodności gruntów z założeniami projektowymi. W przypadku uzyskania słabych wyników, badanie zagęszczenia podłoża umożliwia podjęcie decyzji o dogęszczeniu gruntu lub skorzystanie z alternatywnych metod ulepszenia podłoża. Ze względu na fakt, iż badania podłoża gruntowego oraz pomiary zagęszczenia gruntu są ważnym elementem procesu budowlanego, proponujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Pomiary podłoża gruntowego prowadzą wykwalifikowani pracownicy za pomocy wysokiej klasy urządzeń. Badania zagęszczenia podłoża gruntowego wykonujemy przy użyciu sondy dynamicznej DPL i DPM, płyty VSS, płyty dynamicznej. Zagęszczenie określamy również laboratoryjnie. Pomiar płytą dynamiczną oraz VSS stosuje się do kontroli warstw gruntu o miąższości do 0,5 m. W przypadku gdy sprawdzenia wymagają warstwy grubsze niż 0,5 m stosujemy sondy dynamiczne. Sonda dynamiczna DPL pozwala na pomiar zagęszczenia gruntu do głębokości 8,0 m, sonda średnia DPM nawet do 20,0 m.

Bielsko-Biała - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Bielsko-Biała - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Bielsko-Biała - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Bielsko-Biała - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.


Jako wyspecjalizowana firma geologiczna proponujemy także badania nośności podłoża, odbiory dna wykopu a także liczne badania laboratoryjne poprawiające/ kontrolujące jakość ziemnych robót budowlanych przeprowadzonych przez Inwestora. Wyniki wykonanych badań podłoża dokumentujemy w postaci sprawozdań i protokołów. Stosowne wpisy do dziennika budowy dokonuje uprawniony geolog. Krótko mówiąc, proponujemy Państwu fachową i terminową obsługę budów w dziedzinie badań podłoża, jednocześnie gwarantując, że przeprowadzone przez nas prace będą na najwyższym poziomie technicznym i merytorycznym.