Bielsko-Biała - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, odnośnie precyzyjnych pomiarów, oferujemy badania geotechniczne wykonywane za pomocą nowoczesnych sprzętów pomiarowych. Oferujemy badania nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch specjalistycznych płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS.

Badanie lekką płytą dynamiczną.
Lekka płyta dynamiczna to narzędzie, którego celem jest wykonywanie szybkiego kontrolnego badania zagęszczenia gruntu. W tym wypadku badanie polega na dynamicznym obciążaniu stalowej płyty o średnicy 0,3 m. W trakcie pomiaru mierzy się dynamiczny moduł odkształcenia podłoża Evd. Korzystając z korelacji dynamicznego modułu odkształcenia do wskaźnika zagęszczenia Is oraz modułu wtórnego E2 można sprawnie wyznaczyć te ostatnie. Czas badania jest krótki, wynosi około 3 min. Zakres głębokościowy pomiaru wynosi do 0,5 m. Zaletą płyty dynamicznej jest szybki czas pomiaru, brak konieczności stosowania przeciwwagi, możliwość przeprowadzenia badania w punktach niedostępnych (np. w wąskich wykopach).

Bielsko-Biała - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Bielsko-Biała - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Bielsko-Biała - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Bielsko-Biała - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.


Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS.
Płyta VSS służy do wykonywania badań podłoża gruntowego, które prowadzone są pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Pomiar VSS pozwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia podłoża i jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia E1, wtórny moduł odkształcenia E2 a także wskaźnik odkształcenia I0 (równy stosunkowi modułów E2/E1). Aby wymóc statyczny nacisk na płytę konieczna jest przeciwwaga, czas pomiaru wynosi około 2 h. Strefą aktywną, na którą oddziałuje płyta VSS, podobnie jak w przypadku płyty dynamicznej, to warstwa gruntu o miąższości do 0,5 m.