Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu BędzinBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSMając świadomość jak bardzo istotna jest dokładność wykonywanych pomiarów, prowadzona przez nas firma oferuje Państwu usługi za pomocą specjalistycznych narzędzi wysokiej jakości. Oferujemy pomiary nośności i zagęszczenia gruntu za pomocą dwóch nowoczesnych płyt badawczych - płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS. Płyta VSS służy do badań podłoża gruntowego, wykonywanych pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość dokładnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Badanie VSS zezwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia podłoża i jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia E1 oraz wtórny moduł odkształcenia E2 a także wskaźnik odkształcenia I0 (równy stosunkowi modułów E2/E1). Do zrealizowania pomiaru niezbędna jest przeciwwaga, czas konieczny na jego przeprowadzenie wynosi około 2 godziny. Strefa aktywna, na którą oddziałuje płyta w trakcie pomiaru to warstwa gruntu o miąższości 30-50 cm.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoGłównym celem badania zagęszczenia podłoża jest sprawdzenie zgodności parametrów gruntu z wytycznymi projektowymi. W przypadku wyników nie spełniających określonych kryteriów, kontrolne badanie zagęszczenia pozwala na podjęcie decyzji o dogęszczeniu podłoża, ewentualnej wymiany gruntu lub skorzystaniu z dodatkowych rozwiązań. Ponieważ badanie gruntu oraz zagęszczenia podłoża jest ważnym elementem procesu budowlanego, proponujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Badania podłoża, w tym pomiary zagęszczenia gruntu, wykonujemy za pomocą wysokiej klasy urządzeń. Należą do nich sondy dynamicznej lekkie i średnie, płyty dynamiczne, płyty VSS. Zagęszczenie określamy również laboratoryjnie. Pomiar płytą dynamiczną wykorzystujmy do sprawdzenia warstw gruntu o miąższości mniejszej niż 0,5 m.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologPraca geologa jest bardzo odpowiedzialna – geolodzy to fachowcy, którzy zajmują się badaniem struktury Ziemi i analizowaniem zjawisk, które w niej występują. Geolodzy podchodzą do swojej pracy kompleksowo – zajmują się nią od strony naukowej jak i praktycznej. Geolog od strony teoretycznej porusza się w dziedzinie geologii podstawowej, w trakcie kiedy jako praktyk oferuje usługi w dyscyplinie geologii stosowanej. Główne dziedziny pracy jaką świadczy geolog to analizy naukowe odnoszące się do budowy skorupy ziemskiej i prace terenowe z zakresu geologii, geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, kartografii geologicznej i rozpoznania złóż. Geotechnik to specjalista trudniący się rozpoznaniem parametrów wytrzymałościowych gruntu na potrzeby bezpiecznego projektowania oraz posadowienia budynków.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geologów inżynierskich lub geotechników, ze stosownymi uprawnieniami. Fundamenty każdego budynku przenoszą obciążenia i współdziałają z gruntem, z tego powodu badania geotechniczne są niezmiernie ważnym elementem każdego procesu budowlanego. Aby fachowo zaprojektować sposób posadowienia budynku wysoce istotne jest wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (torfów, namułów, osadów spoistych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, gruntów piaszczystych luźnych), nienośnych nasypów, gruntów ekspansywnych, zapadowych, zjawisk sufozyjnych, krasowych lub osuwiskowych. Ważne jest określenie poziomu wód gruntowych. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJesteśmy wyspecjalizowaną i doświadczoną firmą geologiczną, działająca na rynku od 2003 roku. Powierzone nam zlecenia wykonujemy w sposób kompetentny i terminowy. To właśnie dzięki doświadczeniu i zdobytym kwalifikacjom realizujemy nasze profesjonalne usługi na najwyższym poziomie nie tylko pod względem technicznym, lecz przede wszystkim merytorycznym. Specjalizujemy się w geologii inżynierskiej, geotechnice, hydrogeologii i ochronie środowiska. Jako, że nowoczesne zdobycze techniki zezwalają nam na korzystanie z zaawansowanych i profesjonalnych urządzeń, możemy zaproponować Państwu specjalistyczne wiercenia, badania geologiczne i geotechniczne. Wykonujemy badania laboratoryjne i terenowe, w tym m.in.: wiercenia, sondowania, pomiary zagęszczenia i nośności gruntu, odbieramy wykopy fundamentowe.

Czytaj więcej